Welkom bij Native Consulting

Nieuws

Onderzoek naar de implementatie van datagedreven besluitvorming binnen gemeenten

Onderzoek naar de implementatie van datagedreven besluitvorming binnen gemeenten

Onze young professional Thomas Beniers deed voor zijn thesis onderzoek naar de implementatie van datagedreven besluitvorming binnen gemeenten. In deze nieuwsbrief een samenvatting van zijn bevindingen.

Kijken in de kristallen bol, uw IT over 5 tot 10 jaar?

Kijken in de kristallen bol, uw IT over 5 tot 10 jaar?

Door als gemeente de IT vernieuwingen te omarmen liggen er veel kansen om regie te gaan voeren op verandering waardoor je als gemeente flexibel en kostenbewust de uitdagingen van de toekomst tegemoet gaat.

Webinar: Uw informatievoorziening op orde in tijden van bezuinigingen

Webinar: Uw informatievoorziening op orde in tijden van bezuinigingen

Als iedereen binnen de gemeente moet bezuinigen om de Jeugdwet, WMO en COVID19 tekorten op te vangen, dan geldt dat natuurlijk ook voor de I&A/IV/ICT organisatie. Of toch niet...

Native gaat verhuizen!

Native gaat verhuizen!

Per 1 oktober as. zullen wij gevestigd zijn in het bedrijfsverzamelgebouw De Alchemist in Utrecht. De Alchemist is een locatie voor vaste en flexibele werkplekken, vergaderen, trainingen en kleinschalige evenementen.

Doorontwikkeling datagedreven werken

Doorontwikkeling datagedreven werken

Datagedreven werken heeft als doel bij aan het optimaal inzetten van je gegevens om je bedrijfsdoelstellingen te halen. Welke bedrijfsdoelstellingen willen we ondersteunen met datagedreven werken? Welke kennis is er al in huis? Voldoen we aan de AVG en h

Wettelijke ontwikkelingen Archiefwet 2021

Wettelijke ontwikkelingen Archiefwet 2021

In deze serie Whitepapers zal Native Consulting pogen de betekenis van wettelijke ontwikkelingen in het informatiedomein (en verbanden daartussen) voor de gemeentelijke praktijk te vertalen. Vanwege het volume van de wettelijke ontwikkelingen, heeft Nati

Learning

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Een hands-on training zaakgericht werken. Wat is het? Welke vorm past het best bij de eigen organisatie en welke impact heeft het op het klantbeeld, klantbediening, dataregistraties, ketensamenwerking en documentbeheer?

Werken aan nieuwe omgevingswet

Werken aan nieuwe omgevingswet

In deze tweedaagse training worden de deelnemers voorbereid om vorm en richting te geven aan de nieuwe omgevingswet.

Invulling geven aan de 21th century skills

Invulling geven aan de 21th century skills

Het gebruik van media en technologie heeft geleid tot een kennissamenleving. Deze samenleving kent een democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker mee over onderwerpen die hun leef- en werkomgeving raken en verwachten meer inspraak.

Klant cases

Een visie op informatie voor de gemeente Alkmaar

Een visie op informatie voor de gemeente Alkmaar

De gemeenten Alkmaar gebruikt de iVisie voor een optimale informatievoorziening voor dienstverlening een maatschappelijke vraagstukken

Onderzoek staat van de ICT gemeente Amstelveen

Onderzoek staat van de ICT gemeente Amstelveen

Wat is de staat van onze ICT was de vraag van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen? Native heeft dit onderzocht

Innovatie I&A Servicepunt71

Innovatie I&A Servicepunt71

De Leidsche regio wil, via de samenwerking in Servicepunt71, zich verder versterken op het gebied van informatisering en informatievoorziening.


Native heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Daarom sturen we elke twee weken op donderdag middag een kort artikel die u hopelijk inspireert in uw dagelijks werk.