Welkom bij Native Consulting

Nieuws

Dienstverlening is van iedereen

Dienstverlening is van iedereen

Om de gewenste kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden aan uw inwoners, ondernemers en keten- en netwerkpartners, is het belangrijk dat u als organisatie intern de zaken goed voor elkaar heeft. Een goede externe dienstverlening hangt immers voor e

Het belang van een transparante overheid

Het belang van een transparante overheid

Plannen om de landelijke en lokale overheid transparanter te maken waren er al. De belangrijkste is de Wet open overheid (Woo). De Woo zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen, met als grootste verschil dat bij de Woo de overheid ook a

QuickScan I&A – thermometer digitale transformatie

QuickScan I&A – thermometer digitale transformatie

Een goed functionerend I&A-organisatie kan een enorme versneller zijn en oplossingen bieden voor de complexe maatschappelijke opgaves. Is uw I&A-organisatie ‘fit’ genoeg om deze uitdagingen aan te gaan?

Fijne feestdagen en perspectief op nieuw elan in 2021!

Fijne feestdagen en perspectief op nieuw elan in 2021!

Traditioneel sluiten we onze twee wekelijkse nieuwsbriefcyclus elk jaar af met een vooruitblik op de thema’s die in 2021 wat ons betreft prominent aan de orde zullen zijn.

Pragmatisch gegevensmanagement: een klantcase van de gemeente Baarn

Pragmatisch gegevensmanagement: een klantcase van de gemeente Baarn

De gemeente Baarn kwam met de volgende vraag: “Gemeente Baarn streeft er naar een eigentijdse en digitale dienstverlening aan te bieden aan haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Gegevensmanagement is nodig om de onderliggende gegeven

Onderzoek naar de implementatie van datagedreven besluitvorming binnen gemeenten

Onderzoek naar de implementatie van datagedreven besluitvorming binnen gemeenten

Onze young professional Thomas Beniers deed voor zijn thesis onderzoek naar de implementatie van datagedreven besluitvorming binnen gemeenten. In deze nieuwsbrief een samenvatting van zijn bevindingen.

Learning

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Een hands-on training zaakgericht werken. Wat is het? Welke vorm past het best bij de eigen organisatie en welke impact heeft het op het klantbeeld, klantbediening, dataregistraties, ketensamenwerking en documentbeheer?

Werken aan nieuwe omgevingswet

Werken aan nieuwe omgevingswet

In deze tweedaagse training worden de deelnemers voorbereid om vorm en richting te geven aan de nieuwe omgevingswet.

Invulling geven aan de 21th century skills

Invulling geven aan de 21th century skills

Het gebruik van media en technologie heeft geleid tot een kennissamenleving. Deze samenleving kent een democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker mee over onderwerpen die hun leef- en werkomgeving raken en verwachten meer inspraak.

Klant cases

Een visie op informatie voor de gemeente Alkmaar

Een visie op informatie voor de gemeente Alkmaar

De gemeenten Alkmaar gebruikt de iVisie voor een optimale informatievoorziening voor dienstverlening een maatschappelijke vraagstukken

Onderzoek staat van de ICT gemeente Amstelveen

Onderzoek staat van de ICT gemeente Amstelveen

Wat is de staat van onze ICT was de vraag van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen? Native heeft dit onderzocht

Innovatie I&A Servicepunt71

Innovatie I&A Servicepunt71

De Leidsche regio wil, via de samenwerking in Servicepunt71, zich verder versterken op het gebied van informatisering en informatievoorziening.


Native heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Daarom sturen we elke twee weken op donderdag middag een kort artikel die u hopelijk inspireert in uw dagelijks werk.