Home > Samenwerkingen > Octogram

Architectuurvergelijking als middel om de ICT-samenwerking te versnellen

"Werken onder architectuur" wordt steeds vaker ingezet om overzicht te krijgen over de huidige ICT -situatie maar ook om met elkaar na te denken over de toekomst van de informatievoorziening. Het architectuur denken kan ingezet worden op verschillende terreinen: informatie- en applicatie architectuur, proces architectuur, of hardware architectuur. Native heeft op al deze terreinen veel ervaring.


Het architectuurdenken heeft in eerste instantie als doel om de ICT-beleids-medewerkers gestructureerd te laten nadenken over het realiseren van een optimale informatievoorziening, in lijn met de visie op dienstverlening, de visie op bedrijfsvoering en het informatieplan. Om dit te bereiken wordt ook het MT betrokken om fundamentele keuzes te bespreken die een grote impact hebben op de ICT architectuur. Het gaat hierbij om de implementatie van de visie op bedrijfsvoering en dienstverlening die forse organisatorische en financiële gevolgen kunnen hebben.

Lees verder…