Wettelijke ontwikkelingen Archiefwet 2021

archiefwet 2021

In deze serie Whitepapers vertaalt Native Consulting de betekenis van wettelijke ontwikkelingen in het informatiedomein (en verbanden daartussen) voor de gemeentelijke praktijk. Vanwege het volume van de wettelijke ontwikkelingen, heeft Native een serie in het leven geroepen waarvan deze Whitepaper de eerste is. In deze Whitepaper behandelen we de ontwikkelingen van de Archiefwet én verbanden tussen deze wet én andere wettelijke ontwikkelingen zoals de Wet Open Overheid (WOO).

Dit document is van waarde voor gemeenten waar de intentie bestaat om bovenstaande wettelijke ontwikkelingen succesvol te implementeren door meteen onduidelijkheden over eventuele overlap weg te nemen. Daartoe putten we uit onze eigen ervaringen met het implementeren van wettelijke ontwikkelingen bij gemeenten. Zo kunt u reflecteren op de ontwikkeling van uw organisatie en deze inzichten in uw praktijk benutten.

  Eureka! Een nieuwe Archiefwet in 2021…

We leven inmiddels volop in de informatierevolutie waar inwoners en bedrijven steeds meer eisen van de overheidsdienstverlening, met name op digitaliseringsvlak. Om diezelfde reden komt er ook steeds meer wetgeving om deze ontwikkeling aan te drijven en om inwoners te beschermen tegen perverse prikkels. Al deze nieuwe wetgeving raakt ook de lokale overheden. Die moeten al deze nieuwe wettelijke ontwikkelingen namelijk implementeren. Hierover kwamen binnen het netwerk van Native Consulting steeds meer vragen, vragen over de verbanden tussen alle wettelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Waar moeten gemeenten en andere uitvoerende krachten op letten? Hoe passen de puzzelstukken in elkaar? Het doel van deze Whitepaper is om meer licht te schijnen op de antwoorden.

Aanleiding

Het begon allemaal jaren geleden met het slepende schandaal wat hedendaags te boek staat als de bonnetjesaffaire...

Hoofdstuk 1: de belangrijkste aspecten op een rij

1.1 Overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar

1.2 Het vervangen van verouderde definities

1.3 Vervallen van de diploma-eis bij aanstellen archivaris

1.4. Ontheffingsoptie om documenten te bewaren bij de bron

1.5. De kanteling van archief- naar informatiebeheer

Hoofdstuk 2: De relatie tussen de AW en AVG & WOO

Terugkomend op de Kamerbrief van Minister Slob. Daarin stond geen expliciete wens om de nieuwe Archiefwet 2021 beter aan te laten sluiten op de AVG en WOO. Ondanks het feit dat sommigen fora wel laten zien dat daar vraag naar is. Ook in het conceptwetsvoorstel is hier nog geen blijk van. Waar het ogenschijnlijk op neer komt is…


Meer lezen? Download hier de volledige whitepaper.

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Yorick van Rijthoven
Informatieanalist