Home > Samenwerkingen > Octogram
ICT-samenwerking gemeenten: 15 Besparingsmogelijkheden en opbrengsten

Contact

ICT-samenwerking gemeenten: 15 Besparingsmogelijkheden en opbrengsten

Bij een ICT Samenwerking is het altijd de vraag waar nu precies de besparing- c.q. opbrengstmogelijkheden zitten. Dit is van belang bij het opstellen van een ICT-begroting en het opstellen van een sluitende business case. En zeker een college of gemeenteraad wil hierover transparant geïnformeerd worden.

Hieronder volgen een aantal besparingsmogelijkheden voor de situatie waarbij de automatisering en het applicatielandschap van 2 of meer organisaties geharmoniseerd wordt. Bij de harmonisatie van applicaties worden ook de processen geharmoniseerd.

 • Besparing 1: De harmonisatie van applicaties en processen zorgt voor winst aan de kant van de vakafdelingen doordat gemeenten elkaars werk kunnen overnemen. Dit kan liquide gemaakt worden door o.a. vermindering van inhuur of verlaging van de formatie op de vakafdelingen.
 • Besparing 2: Door de harmonisatieperiode te verkorten zullen de opbrengsten (zie 1) eerder gerealiseerd worden. Dit kan alleen als de draagkracht van het I&A-team dit toelaat anders lopen de frictiekosten juist weer op.
 • Besparing 3: Tijdens de applicatie-harmonisatie kan tevens aan applicatie rationalisatie gewerkt worden. Rationalisatie is het beperken van het aantal applicaties door o.a. hergebruik.
 • Besparing 4: Eventuele frictie kosten kunnen gedekt worden door iets langer met uw bestaande apparatuur te werken. Vaak kan de serverinfrastructuur nog wel een jaar extra mee of kan de vervanging van een softwarepakket een jaar uitgesteld worden.
 • Besparing 5: Door dat het I&A-team groter wordt kunnen I&A medewerkers doorontwikkeld worden. Zo kan er bespaard worden op gespecialiseerde inhuur.
 • Besparing 6: De harmonisatiekalender kan slim opgesteld worden door te kijken naar de natuurlijke vervangingsmomenten (afhankelijk van boekwaarde)
 • Besparing 7: Door grootschaligere inkoop is een besparing te realiseren t.o.v. de oude individuele budgetten.
 • Besparing 8: Voor veel systemen is nog maar één implementatie vereist i.p.v. meerdere implementaties voor elke gemeente.
 • Besparing 9: De harmonisatie kan ook vormgegeven worden door in de eerste fase te kiezen voor het competence center model: de gemeente die zijn vakapplicatie het best heeft ingericht, neemt de lead. Andere gemeenten sluiten aan.
 • Besparing 10: De ervaring is dat een (verplichte) aanbesteding in een nieuwe gemeenschappelijke regeling juist lagere kosten oplevert omdat er sprake is van een stevige concurrentie.
 • Besparing 11: De belangrijkste besparing wordt gerealiseerd als de deelnemende gemeenten hun visie op bedrijfsvoering en dienstverlening harmoniseren, zodat deze gefaciliteerd kan worden met een ICT infrastructuur die identiek is voor alle deelnemers. Uitzonderingen zorgen voor complexiteit die kostenverhogend werkt.
 • Besparing 12: Zorg dat de ambitie op dienstverlening en bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten precies goed is. Een te hoge ambitie zorgt voor onnodig hoge kosten.
 • Besparing 13: de afname van hardware, storage en software uit de cloud is een niet te stoppen ontwikkeling. Door daar nu rekening mee te houden bent u op de lange termijn flexibeler en kostentechnisch beter uit. Hou daar ook vooral rekening mee bij de formatie-ontwikkeling van uw I&A team.
 • Besparing 14: Functies in het I&A team (ook applicatiebeheerders) die in meerdere organisaties bestaan kunnen qua formatie met minder mensen uitgevoerd worden, zonder afbreuk te doen aan kwetsbaarheid of kwaliteit.
 • Besparing 15: Directe (forse) besparingen zijn direct te realiseren op uitwijk-kosten, één gemnet aansluiting, één internet aansluiting (+backup-lijn)

Bovenstaande mogelijkheden kunnen vooral gerealiseerd worden als er een goed samenwerkingsplan ligt, en als er tijdens de uitvoering ervan strak gestuurd wordt op de gezamenlijke doelen. Dit vereist ook dat directies en bestuurders het plan goed doorleven en begrijpen. Immers het gaat over flinke budgetten en over stevige verandertrajecten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om samen te werken op het gebied van I&A, neem dan eens vrijblijvend contact op.

Gerelateerd