Raadsvoorstel visie dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT 2018 ev

raadsvoorstel visie 2018-2022
Bent u als gemeente klaar voor de continue stroom aan veranderingen die op de gemeente afkomen? Hoe gaat u hier als bestuur mee om en zorgt u voor een stevig en stabiel fundament om verder te bouwen? Hoe richt u uw organisatie in? Hoe ziet de dienstverlening voor burgers en ondernemers eruit? En op welke manier gaat u dan om met informatievoorziening en ICT? En wat kost deze verandering ?

Door de veranderende behoefte van burgers en bedrijven, nieuwe (technologische) trends en ontwikkelingen, veranderende wetgeving (o.a. Digitaal 2017) en de ambitie van het college om in te spelen op de veranderingen, is de visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening voor de periode 2018 - 2022 herijkt. Native heeft na gesprekken met het college en de directie van diverse gemeenten een voorbeeld raadsvoorstel geschreven waarbij er eerst een scherpe richting is bepaald met behulp van het archetypemodel. Vervolgens kon een integrale visie opgesteld worden. Het voorbeeld raadsvoorstel kunt u hier gratis downloaden.

Het raadsvoorstel behandelt de volgende items:
  • De belangrijkste beslispunten
  • Korte evaluatie dienstverlening en bedrijfsvoering over de periode 2014-2018
  • Samenvatting van relevante punten van het college akkoord
  • Richtlijnen nieuwe visie op dienstverlening
  • Richtlijnen nieuwe visie op bedrijfsvoering
  • Visie op informatievoorziening
  • FinanciĆ«le consequenties
Heeft u vragen over het concept raadsvoorstel, aarzel niet om contact op te nemen. De komende weken worden meer achterliggende documenten gedeeld zoals de visie op domeingerichte dienstverlening en het informatiebeleid. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden: wij verbinden de kennis en delen deze graag met gemeenten.

raadsvoorstel visie 2018-2022