Home > Samenwerkingen > Octogram
Roadmap ICT-activiteiten bij samenwerking, herindeling of ambtelijke fusie

Contact

Roadmap ICT-activiteiten bij samenwerking, herindeling of ambtelijke fusie

Het samenwerken op het vlak van vakapplicaties is een veelomvattende verandering. Dit raakt niet alleen de techniek, maar o.a. ook de organisatie, processen en financien. Deze metrokaart geeft overzicht in de samenhang van het gehele harmonisatieproces. 

In mei 2016 presenteerde Native Consulting haar eerste versie van de routekaart voor applicatieharmonisatie bij samenwerking. Deze geactualiseerde versie is specifiek gericht op herindelingen en ambtelijke fusies. De routekaart kan uiteraard ook nuttig zijn bij het samenwerken op onderdelen zoals bijvoorbeeld een belastingsamenwerking of een samenwerking op automatiseringsgebied.

Bij het benoemen van de sporen is gebruik gemaakt van het Amsterdams Informatiemodel, ofwel het bekende 9-vlaksmodel voor informatiemanagement. Het 9-vlaksmodel legt een verbinding tussen de behoefte van de organisatie en de mogelijkheden, het aanbod van ICT. In de routekaart zijn de drie lagen van het model, richten, inrichten en verrichten goed herkenbaar.

Kortom, de routekaart helpt samenwerkende organisaties bij het beheerst veranderen en optimaal ondersteunen van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Naast de routekaart bevat de poster een korte toelichting op de opbouw en gebruik.


harmonisatie ict poster