Home > Samenwerkingen > Octogram
5 belangrijke drivers om echt aan innovatie te doen.

Contact

5 belangrijke drivers om echt aan innovatie te doen.

Bijna elke gemeente heeft innovatie als een belangrijke ambitie. Maar als u morgen uw innovatie niet oppakt, vloeit er geen bloed uit. Dit komt ook omdat er o.a. geen directe (financiële) prikkel is, die wel aanwezig is binnen het bedrijfsleven.

Maar er zijn hele goede redenen om innovatie nu extra aandacht te geven:

Innovatie voor gemeenten 1. Toekomstgericht, Assertief en Proactief: er zijn ontwikkelingen die nu nog niet zichtbaar zijn, maar die binnen een paar jaar prominent zijn en effect hebben op de gemeente: de ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) of Machine Learning gaat zo snel (zie Siri op de iPad en iPhone) dat over een paar jaar een computer beter antwoord kan geven dan uw KCC medewerker. De zelfrijdende auto vraagt om een goed gemarkeerde weg en heeft een laadpaal nodig. Minder gas uit Groningen vraagt om een versnelde verduurzaming. Dit zijn onderwerpen die soms nog moeilijk voor te stellen zijn, maar wel onze aandacht vragen. Het gaat de komende 4 jaar plaatsvinden!

2. Echte oplossingen voor taaie maatschappelijke vraagstukken vereist omdenken. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Bijvoorbeeld de stroperigheid en effectiviteit van de jeugdzorg vraagt om nieuwe oplossingen waar geldstromen en informatiestromen wel goed geregeld zijn. Fraudebestrijding en cybersecurity vragen om digivaardige medewerkers. Zou u nu op alle gebieden klant willen zijn van uw eigen organisatie? Disruptieve innovatie zou wel eens het antwoord kunnen geven.

3. Misschien wel de belangrijkste: uitdaging houden in uw eigen werk. Niemand wordt er vrolijk van om elke dag opgeslokt te worden door ad-hoc zaken en/of verplichte werkzaamheden. Deze moeten uiteraard gebeuren. Maar het is slim om een nieuwe balans aan te brengen en het avontuur tegemoet te treden. Het hoeft niet ineens heel groot, maar het moet voldoende zijn om in de ochtend vrolijk naar je werk te gaan. Het gevoel dat je vernieuwend bezig bent, straal je ook af op je collega's, klanten en burgers.

4. De Digitale Transformatie (techniek, nieuwe ICT, sociale innovatie, nieuwe werkvormen) is in volle gang. Burgers organiseren zich via social media, ondernemers bedenken nieuwe business modellen en worden gefinancierd door crowd-funding. Door de transparantie van het internet wordt de concurrentie alleen maar heftiger. Innovatie en de slimme toepassing van “digitaal” is voor ondernemers de enige manier om te overleven. Het gevaar bestaat dat de kloof tussen gemeenten enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds langzaam toeneemt. Dat raakt ook het vertrouwen in de politiek, de democratie en het lokale bestuur.

5. Veel gemeentelijke organisaties vergrijzen en verjonging is noodzakelijk. En dat gaat makkelijker als je deze jonge mensen ook iets te bieden hebt. Sociale- en technische innovatie is één van de redenen waarom jonge mensen voor een bepaalde organisatie kiezen. Tegelijkertijd is de generatie X, Y en Z ook uw toekomstige klant en vragen ze om vernieuwing.

Hoe kan ik starten?

  • Misschien wel het belangrijkste: Think Big, Act Small. Start gewoon. Maak een klein budget vrij en maak iemand verantwoordelijk. Of richt een clubje op: “de dwarse denkers” voor gevraagd en ongevraagd advies. Maak er tijd voor.
  • Zet innovatie op alle agenda’s: Dus ook van de directie, het college en de raad.
  • Zorg dat u geïnspireerd raakt. Start een Living Lab. Ga eens op bezoek bij een bedrijf in de buurt. De ideeën komen vanzelf.