Home > Samenwerkingen > Octogram
iVisie gemeente Ede: een innovatief en gedragen proces

Contact

iVisie gemeente Ede: een innovatief en gedragen proces

De gemeente Ede heeft een innovatieve aanpak gevolgd om te komen tot een gedragen visie op informatievoorziening (IV) in verbinding met bedrijfsvoering en dienstverlening. Visualisaties (in de vorm van A0-posters) is het sleutelwoord voor een brede dialoog en effectief eindresultaat: klik hier om de A0-posters te downloaden

Allereerst is gestart met globale A0-Poster, met generieke I&A thema’s voor gemeenten, als visualisatie om in gesprek te komen met directieleden en medewerkers uit de organisatie. Met de input uit de organisatie en ervaringen bij andere gemeenten is een eerste concept A0-Poster samengesteld.

Om de aansluiting tussen Business en I&A optimaal vorm te geven zijn cruciale elementen toegevoegd: een matrix voor prioritering, wegingscriteria voor portfoliomanagement en een systematiek voor projectkalender.

A0-poster gemeente Ede

De tweede concept-A0-poster is wederom breed besproken in de organisatie waarbij de volgende vier stappen zijn gezet:

  1. De verankering op managementniveau de IV thema’s en wensen op het gebied van I&A;
  2. Vastleggen van de IV thema’s en bedrijfswensen in een tweede versie van de A0-Poster;
  3. Vertalen van uitkomsten in beleid en jaarplannen en consequenties voor inrichting van de I&A organisatie, de processen, de communicatielijnen en eisen t.a.v. digitalisering, informatiebeveiliging en privacy, enz;
  4. Er is gestart met de totstandkoming van een nieuwe visie op informatievoorziening voor de komende 4 jaar.

Alle stappen: visualisatie, brede dialoog en verankering hebben geleid tot een succesvolle aansluiting tussen I&A organisatie en primaire bedrijfsprocessen. De derde versie van de A0-Poster is het handvat voor business en I&A-organisatie voor een gezamenlijk perspectief op alle vraagstukken van informatievoorziening.

In de laatste stap vertaalt zich dat in een informatieplan ofwel de i-Visie voor de periode van 2018-2022 voor de gehele gemeente Ede. Vervolgens wordt dit afgerond met een definitieve versie van de A0-Poster voor elk business domein. Zodoende heeft elk domein inzichtelijk wat de toekomstige ontwikkelingen voor impact hebben op de organisatie en is er breed draagvlak gecreëerd door het proces dat is doorlopen.

Kortom: een geslaagde innovatieve aanpak om breed draagvlak te creëren voor de totstandkoming van een visie voor informatievoorziening in de organisatie van de gemeente Ede.

Bent u nieuwsgierig of een dergelijke aanpak ook in uw organisatie effectief kan zijn neem dan contact op met Krishna Kurvers via mail k.kurvers@nativeconsulting.nl of telefonisch op 06 5571 8726.