Home > Samenwerkingen > Octogram
De informatie- en applicatie architectuur in beeld voor college en directie

Contact

De informatie- en applicatie architectuur in beeld voor college en directie

Werken onder architectuur

Het opstellen van een architectuur heeft als doel beheerst en gestructureerd complexe veranderingen te ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugbrengen van het aantal applicaties of een goed onderbouwde keuze voor een nieuw ICT systeem ter verbetering van de e-dienstverlening. Het architectuurdenken heeft tevens als doel om de applicatiebeheerders gestructureerd te laten nadenken over het realiseren van een optimale informatievoorziening, in lijn met de visie op dienstverlening, de visie op bedrijfsvoering en het informatieplan.

Er zijn verschillende invalshoeken waarop architectuur wordt ingezet:

 • Technische architectuur ten behoeve van, stabiliteit en veiligheid;
 • Informatie- en applicatie architectuur voor efficiënte en betrouwbare informatievoorziening;
 • Proces- en enterprise architectuur voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening.

Native Consulting gelooft dat een gestructureerd en planmatig "Werken onder architectuur" veel geld en tijd oplevert. Een architectuur geeft u een helder zicht op de huidige situatie en op de toekomst. Bij het "Werken onder Architectuur" combineert Native kennis en expertise op architectuurgebied (Togaf, Dya, Nora, Gemma) met een eigen pragmatische vertaling naar de praktijk.

Werken onder architectuur: hoe start ik?

Allereerst wordt aan de hand van een voorbespreking en korte quickscan met u vastgesteld wat de doelstelling is voor het opstellen van een architectuurplaat. Vervolgens wordt de informatie- en applicatiearchitectuurplaat via de volgende stappen gerealiseerd:

 • Afspraken over de weer te geven informatietypes op de informatiearchitectuur
 • Gedetailleerde weergave van koppelingen
 • Oplevering lijst met applicaties door gemeente
 • Opstellen van het eerste concept architectuurplaat
 • Workshop / Interviews met de medewerkers van I&A
 • Opstellen van het tweede concept architectuurplaat
 • Optioneel: aanvullende Interviews met de afdelingen / applicatiebeheerders
 • Opstellen definitieve architectuurplaat
 • invulling geven van informatie aan de randen van de poster
 • Laatste terugkoppeling en controle