Home > Samenwerkingen > Octogram
Een integrale gemeentelijke visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT

Contact

Een integrale gemeentelijke visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT

Hoe kunnen gemeenten hun bedrijfsvoering toekomstbestendig ontwikkelen in het licht van de decentralisaties, nieuwe vormen van dienstverlening, wisselende samenwerkingsverbanden, de behoeften van medewerkers, Het Nieuwe Werken en IT-trends. Hoe gaat de gemeente om met de continue verandering? En dat in een netwerksamenleving waarbij vloeibare organisatievormen, die kunnen uitbreiden en krimpen, de nieuwe norm lijken te zijn. 

De “ adaptieve organisatie” kan dienen als wenkend perspectief om de maatschappelijke opgaven met kwaliteit uit te voeren, al dan niet in verschillende en wisselende samenwerkingsverbanden. Bij de “adaptieve organisatie” wordt de bedrijfsvoering voorbereid om voortdurend met onzekerheden om te gaan: er wordt gestreefd naar stabiele ruimtes. De stabiele ruimte is het stuk bedrijfsvoering dat voor 2 tot 4 jaar stabiel en functioneel blijft, ondanks veranderende omgevingsfactoren.

Native Consulting heeft een visie ontwikkeld, waarmee we directies en managers binnen gemeenten hopen te inspireren om anders te kijken naar de toekomst van uw bedrijfsvoering. Klik hier om de visie te downloaden. Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u de dialoog aangaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.