Home > Samenwerkingen > Octogram
Aanbesteden

Contact

Aanbesteden

Een aanbesteding draait om het selecteren van het juiste product of dienst om u doelstellingen te bereiken. Daarom is een goed selectieproces van groot belang. Bij de start van het selectieproces worden dan ook vaak allerlei strategische vraagstukken opnieuw besproken. Zeker als het gaat om verregaande besluiten, die voor een langere periode genomen worden.

Het selectieproces is in de eerste plaats van direct belang voor de stakeholders binnen de gemeente. Denk aan de mensen die de "nieuwe aanschaf" gaan gebruiken. Zij moeten dan ook actief betrokken worden. Verder is de uitkomst van het proces van belang voor de besluitvorming door directie en bestuur van de organisatie. 

Anno 2018 wordt er nadrukkelijker ook gekeken naar een selectieve outsourcing. Vele organisaties willen zich in dit opzicht breed oriĆ«nteren en kijken wat de markt te bieden heeft en kijken wat de mogelijkheden van outsourcing zijn. 

Native voert het selectieproces uit door te starten met het bepalen van de overall planning, het bepalen van de kerngroepleden (actieve participanten in het proces) en de stuurgroepleden (beslissers). Het gehele proces bestaat uit 7 stappen in 2 subfasen: de scope(1), het inkoopproces(2):
1. f1: Scopebepaling selectieve outsourcing en kick-off voor betrokkenen
2. f2: Marktverkenning en bepaling van de inkoopstrategie
3. f1: Check van de gewenste technische wensen en eisen op basis van de wensen en eisen
4. f1: Bepalen van beoogde dienstverlening: definitief pakket van eisen
5. f1: Opstellen concept raming en kostenverdeling ten behoeve van besluitvorming
6. f2: Opstellen aanbestedingsdocumenten, scoringsmethodiek, leidraad
7. f2: Feitelijke aanbesteding, beantwoording NvI, gunning en contractvorming

Wilt u meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen.

Gerelateerd