De digitale transformatie vraagt om de heruitvinding van van u en uw medewerkers

digitaal leiderschap

Om hierin de juiste dynamiek te kunnen bereiken is het belangrijk dat automatisering, informatisering en bedrijfsvoering tot elkaar komen om samen de organisatie opnieuw uit te vinden. Om dit mogelijk te maken bestaan er een aantal belangrijke randvoorwaarden:

  1.  Medewerkers belast met de uitvoering (op operationeel, tactisch en strategisch niveau) dienen inzicht te hebben in de kansen en mogelijkheden die automatisering en informatisering kan bieden. De medewerkers moeten een digitaal waardige gesprekspartner worden die hun eisen stellen vanuit de organisatie van morgen en niet die van gisteren.
  2. Informatisering en automatisering zijn geen ondersteunende afdeling van de gemeente. De gemeente is primair een informatie-organisatie. De gemeente beheert informatie in de vorm van basis- en kernregistraties, beleidsnotities, APV-bepalingen, etc. De gemeente ontvangt informatie in de vorm van aanvragen en mutaties. En de gemeente bewerkt en creëert data in de vorm van nieuwe vergunningen, besluiten en aanpassingen van de bestaande data. De gemeente is informatie. Het past dan ook om informatisering en automatisering geheel in het DNA van de gemeente te krijgen. De belangen en kansen van informatie en automatisering verdienen een goede plaats binnen de governance.
  3. De positie van de gemeente binnen de samenleving zal de komende jaren sterk veranderen. Geen paternalisme vanuit een ivoren toren, maar juist midden in de samenleving. Dit vraagt een aanpassing van veel producten en diensten uit het complexe portfolio van deze gemeente.

 Met ‘Digitale transformatie’ wordt in een alomvattend begrip de onvermijdelijke beweging van elke organisatie in het digitale tijdperk geduid. Deze transformatie is alomvattend omdat de impact van ICT in onze maatschappij leidt tot nieuwe paradigma’s en verhoudingen.

Digitaal leiderschap

Het formuleren van ambities en een visie of het bepalen van de lange termijn koers lukt de meeste gemeenten wel. De ambities gerealiseerd krijgen is een stuk weerbarstiger. De ervaring die we hebben opgedaan bij onze klanten heeft ons het inzicht gegeven dat deze verandering een meervoudig vraagstuk is. Het houdt niet op bij een koersbepaling en de verandering van processen op basis van de toepassing van ICT en de besturing ervan. De verandering beïnvloedt de cultuur van de organisatie in al haar facetten. De digitale maatschappij vraagt om digitaal leiderschap, een I&A-organisatie die de buitenwereld met de binnenwereld verbindt en andere vaardigheden van uw medewerkers om effectief te kunnen anticiperen en acteren.

Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058