Klantcase: Gegevensmanagement pragmatisch geïmplementeerd

pragmatisch gegevensmanagement

Gegevensmanagement pragmatisch geïmplementeerd: een klantcase van de gemeente Baarn

Het implementeren van gegevensmanagement draagt bij aan het op een kwalitatief hoogwaardig peil brengen van de informatiehuishouding van elke organisatie. Dit is een basisvoorwaarde om digitale dienstverlening aan te kunnen bieden aan inwoners, ondernemers en ketenpartners. Ook is dit een noodzakelijke randvoorwaarde om te kunnen starten met datagedreven werken.

De posters van Native zijn een bekend product die al op menig kantoor te vinden zijn. Ook deze aanpak, van nulmeting naar routeplan hebben wij weergegeven in een poster. Het routeplan maakt het abstracte begrip gegevensmanagement zichtbaar en behapbaar in duidelijke projecten met een planning en begroting op hoofdlijnen. Door deze zichtbaar op te hangen wordt de bekendheid van gegevensmanagement vergroot en stijgt het draagvlak.

De vraag

De gemeente Baarn kwam met de volgende vraag:  “Gemeente Baarn streeft er naar een eigentijdse en digitale dienstverlening aan te bieden aan haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Gegevensmanagement is nodig om de onderliggende gegevens kwalitatief te verbeteren en vooral ook te houden. Wij hebben een nulmeting gegevensmanagement en een Routeplan voor de implementatie van gegevensmanagement nodig. De organisatie moet ook nog meegenomen worden in het traject! ”

Het traject

De nulmeting is gebaseerd op de scorecard van het katern Tactisch gegevensmanagement van de VNG. Deze is omgezet in een enquête, die interactief met de medewerkers is ingevuld en nabesproken. Met de expertise van Native is de gewenste situatie over 5 jaar in kaart gebracht. Vanuit de gap-analyse is een pragmatisch en haalbaar Routeplan opgesteld voor de gemeente Baarn voor de komende 1,5 jaar. De enquête kan na voltooiing van het Routeplan herhaald worden als 1-meting en leidt dan tot de vervolgstappen om door te groeien naar de gewenste situatie.

Gemeente Baarn:  “Native heeft de poster en het achterliggende document inmiddels gepresenteerd aan de betrokkenen. Dit is heel goed ontvangen. De poster legt heel duidelijk uit hoe we van een model naar praktische stappen gaan. Ook de medewerkers met minder affiniteit met gegevensmanagement vonden het logisch en uitstekend te volgen. Het abstracte begrip gegevensmanagement krijgt handen en voeten door het pragmatische routeplan”

Het proces om het komen tot een Routeplan heeft al geleid tot de nodige bewustwording van de medewerkers. Tijdens de interviews heeft men elkaar zo nu en dan verbaasd met de zaken die al geregeld zijn. Ook is zichtbaar geworden dat Baarn op de een aantal belangrijke punten al erg goed bezig is. En de thema’s waar nog werk te doen is, zijn duidelijk inzichtelijk en begrijpelijk voor alle betrokkenen geworden.

Wilt u ook inzicht in de huidige status van gegevensmanagement en hierop pragmatisch doorontwikkelen in uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op: Mariëlle Hulsegge,  m.hulsegge@nativeconsulting.nl  06-11310526.

pragmatisch gegevensmanagement

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Marielle Hulsegge
Adviseur
0611310526