Home > Samenwerkingen > Octogram
Hoe digitaal- en zaakgericht bijdraagt aan een toekomstgerichte bedrijfsvoering

Contact

Hoe digitaal- en zaakgericht bijdraagt aan een toekomstgerichte bedrijfsvoering

Digitaal- en zaakgericht werken is een manier om klantgerichter en transparanter de dienstverlening uit te voeren naar burgers en bedrijven en tegelijkertijd een methode om de interne processen efficiënter te organiseren.

Veel gemeenten streven tegelijkertijd naar een wendbare, flexibele en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Eén belangrijk aspect om dit te bereiken is de juiste investering in procesoptimalisatie en informatievoorziening.

Zaakgericht werken is gericht op efficiënter en effectiever werken, ervoor zorgen dat de dienstverlening significant beter verloopt en zorgen voor grip op risicovolle dossiers. Maar te vaak wordt zaakgericht werken gevoeld als een administratieve last door medewerkers en als een complex, duur ict-project door directie en bestuurders. Ten onrechte, maar te vaak is er een flinke onbalans in de aanpak waardoor de voordelen niet meer zichtbaar zijn.

Dit kan anders door vooraf veel beter te bepalen wat echt belangrijk is voor uw dienstverlening en bedrijfsvoering (uw interne en externe servicenormen), door complexiteitsreductie na te streven middels het stroomlijnen van processen, maar ook door te beseffen dat u taakvolwassen vakspecialisten in huis hebt.

Dit geeft ook wel de essentie aan van zaakgericht werken: het is te vaak een structuur-maatregel om het werk te organiseren. En hierbij mag de cultuur van de organisatie niet vergeten worden. Het digitaal- en zaakgericht werken moet aansluiten bij de cultuur en de mensen van uw organisatie. Wanneer dit nagelaten wordt, wordt de investering in zaaksystemen en aanvullende IT een desinvestering, of het invoeringstraject wordt een slepend proces.

Native Consulting gelooft dat een duidelijke visie op dienstverlening en bedrijfsvoering randvoorwaardelijk is om digitaal- en zaakgericht werken in te voeren. Native heeft haar visie op de ontwikkeling van zaakgericht werken uitgewerkt in een paper. Deze kunt u hier downloaden.t